Springkastelen Sprinkie

Voor al je springkastelen!
Nieuw! Huur nu ook spelletjes bij Springkastelen Sprinkie!

 • Huurvoorwaarden

  Huurvoorwaarden

  Reservatie

  1. De huurder kan springkastelen en andere spelletjes reserveren via de website, via e-mail, of telefonisch. Na ontvangst van de reservatie, krijgt de huurder een bevestiging via e-mail of per brief met daarin vermelding van datum, uur, leveringsadres, type springkasteel, type spelletje, en eventuele andere gegevens. Bijkomend wordt in deze bevestiging aan de huurder, bij het huren van 1 of meerdere springkastelen, gevraagd een voorschot te betalen van 100,00 EUR per gehuurd springkasteel ter bevestiging van de reservatie en als waarborg bij eventuele schade of inbreuk op onderstaande voorwaarden. Indien de huurder enkel 1 of meerdere spelletjes huurt, wordt hem/haar gevraagd een voorschot te betalen van 15,00 EUR per gehuurd spelletje ter bevestiging van de reservatie en als waarborg bij eventuele schade of inbreuk op onderstaande voorwaarden.
  Alle prijzen zijn inclusief BTW.
  2. Ongeveer 1 week voor de aanvang van de reservatie wordt de huurder via e-mail of telefonisch gecontacteerd om de laatste afspraken te maken en een exact tijdstip af te spreken voor de ophaling of levering en plaatsing en op het einde van de huurperiode de levering of ophaling van de gehuurde springkastelen en/of spelletjes.
  3. Het resterende bedrag wordt door de huurder bij afhaling of levering betaald aan de verhuurder. Indien gewenst, kan er ook op voorhand via overschrijving betaald worden. Bij het niet betalen op voorhand of ten laatste bij levering, worden de gehuurde springkastelen en/of spelletjes niet meegegeven of geplaatst.
  4. Herroepingsbeding: De huurder heeft het recht om aan de verhuurder mee te delen dat hij afziet van de huur, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen de 7 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op het ontvangen van de bevestigingsmail. Bij annulering na de 7 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op het ontvangen van de bevestigingsmail wordt het voorschot ingehouden om de kosten voor de reservatie en gederfde inkomsten te dekken (met uitzondering van de mooi weer bon).
  5. Alle eventuele betwistingen vallen onder toepassing van het Belgische recht en onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Gent.


  Levering & plaatsing

  1. De gehuurde springkastelen worden gratis geleverd en afgehaald (indien vermeld op de website) op de door de huurder gekozen locatie, in een straal van 15 km rond Zingem.
  Indien de afstand groter is dan 15 kilometer wordt een vergoeding aangerekend van 0,50 EUR per extra kilometer. De huurder wordt hiervan verwittigd in de bevestigingsmail met vermelding van de eventuele vervoerskost.
  Indien de huurder ervoor opteert om de gehuurde springkastelen en/of spelletjes zelf op te halen en terug te brengen, dient de huurder zelf in te staan voor een adequaat transportmiddel.
  2. Bij het bepalen van het tijdstip van levering en afhaling wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de huurder. Doorgaans gebeurt de levering voor 12u30 (tenzij anders overeengekomen) en de ophaling voor 22u00.
  3. Wanneer het springkasteel en eventuele gehuurde spelletjes zelf worden opgehaald en laattijdig worden terug gebracht, zal de volledige waarborg in beslag genomen worden, waarbij voorbehoud wordt gemaakt voor extra kosten voor het dekken van gederfde inkomsten.
  4. De huurder voorziet een stopcontact met aarding op de plaats waar het springkasteel moet worden geplaatst (220V/ 1.100W). Een extra verlengsnoer van 25 meter kan door de verhuurder worden gehuurd voor de huurprijs van 5,00 EUR voor een verlengsnoer van 20 meter en voor de huurprijs van 7,00 EUR voor een verlengsnoer van 40 meter. Indien door het aansluiten van de motor op een stroombron met andere specificaties (bijvoorbeeld 380V) de motor verbrandt, wordt de waarborg ingehouden, waarbij de verhuurder voorbehoud zal maken voor grotere herstellingskosten.
  5. Springkastelen worden het enkel geplaatst op gras (bij voorkeur), hout, gepolierde beton, zand of klinkers. Kiezels zijn uitgesloten als ondergrond! Het staat de verhuurder vrij de overeenkomst te beëindigen wanneer bij levering duidelijk is dat er geen geschikte ondergrond beschikbaar is. De waarborg blijft ingehouden voor gederfde inkomsten en verloren verplaatsing.
  6. Rondom het springkasteel moet een vrije ruimte worden voorzien van minimum 1 meter en aan de achterzijde van het kasteel 1,5m voor de plaatsing van de motor. De toevoerbuis vanaf de motor dient gestrekt te liggen om verbranding te voorkomen. Het staat de verhuurder vrij de overeenkomst te beëindigen, wanneer bij levering duidelijk wordt dat er onvoldoende ruimte beschikbaar is. De waarborg blijft ingehouden voor gederfde inkomsten en verloren verplaatsing.
  7. Bij de levering van de springkastelen en/of spelletjes dient minstens één volwassen persoon aanwezig te zijn voor het helpen lossen en opstellen ervan. Dit geldt ook voor het opvouwen en opladen bij de ophaling van het gehuurde goed.
  8. Bij de ophaling van de springkastelen en/of spelletjes bevinden deze zich in nette staat. Voor de springkastelen geldt dit zowel voor de binnenzijden, als voor de buitenzijden, als voor de onderkant. Er kan steeds een vergoeding van minstens € 50 gevraagd worden voor het reinigen ervan.


  Gebruik van het springkasteel

  1. De verhuurder is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.
  2. Het springkasteel is enkel toegankelijk voor kinderen ouder dan 3 of jonger dan 14 jaar.
  3. Het springkasteel mag na opstelling niet verplaatst worden.
  4. De motor van het springkasteel mag nooit afgedekt worden. Indien de motor uitgeschakeld wordt, mag deze pas opnieuw aangezet worden nadat hij volledig tot stilstand gekomen is. Indien het springkasteel bij de huurder ’s nachts blijft staan, staat de huurder in voor het afkoppelen van de motor en het veilig wegbergen ervan. De toevoerbuis tot de motor moet steeds gestrekt liggen zodat verbranding van de motor voorkomen wordt.
  De motor mag zeker ook niet afgedekt worden bij regenweer. De motor is bestand tegen water. Bij regenweer blijft het springkasteel bijgevolg opgeblazen voor de gehele huurperiode. Enkel bij storm of onweer mag het springkasteel tijdelijk afgelaten worden. Wanneer het regent moet het stopcontact worden afgedekt. Indien aflaten toch vereist is, bijvoorbeeld bij rukwinden, moeten de volgende acties ondernomen worden: eventueel water laten aflopen, de motor afkoppelen van het stopcontact, torens en muren naar binnen duwen, het springkasteel in 2 vouwen en de motor verzetten naar een overdekte, indien mogelijk droge ruimte.
  5. Een overdekt springkasteel heeft geen garantie dat het springkasteel droog blijft: het dak is enkel bedoeld als zonnescherm. Klachten nadien zijn ongegrond.
  6. De kinderen dienen zich te ontdoen van schoeisel en scherpe voorwerpen (bijvoorbeeld horloges, ringen, kettingen, …).
  7. Het is niet toegelaten over de muren te hangen of te klimmen.
  8. Het is verboden het springkasteel te betreden met etenswaren, snoepgoed of drank.
  9. Dieren zijn niet toegelaten op het springkasteel.
  10. In ieder ander geval van nalatig gebruik, wordt eveneens de waarborg ingehouden, waarbij de verhuurder voorbehoud zal maken voor grotere herstellingskosten.


  Mooi weer bon

  1. De mooi weer bon houdt in dat er uitstel van levering kan gevraagd worden bij slecht weer. De mooi weer bon wordt enkel toegekend als bij de voorspelling van aanhoudende hevige regen, storm of onweer. Deze mooi weer bon is 9 maanden geldig. Binnen de termijn van 9 maanden kan er dus een nieuwe datum gekozen worden om de springkastelen en/of spelletjes te laten leveren. Uiteraard moeten de springkastelen en/of spelletjes dan beschikbaar zijn.
  2. De mooi weer bon kan enkel aangevraagd worden op de avond voor de geplande dag. De huurder dient hiervoor zelf contact op te nemen met de verhuurder. Vervolgens wordt in onderlinge overeenstemming beslist of de mooi weer bon wordt toegekend.
  3. Indien de weersvoorspelling windsnelheden van 5 Beaufort of meer verwacht, heeft de verhuurder alle recht om de springkastelen en/of spelletjes niet op zetten. Dit om reden dat dan de veiligheid van de gehuurde goederen niet kan gegarandeerd worden. In dit geval worden ook de mooi weer bon toegekend.